۳ نرخی شدن قیمت برق قبرس شمالی

طبق دستور العمل جدید هزینه برق در سه دسته بندی ساعات کم مصرف، ساعات مصرف نرمال و ساعات اوج مصرف طبق زمانبندی زیر محاسبه می گردد :

  • ۱۶ سپتامبر تا ۱۵ می
  • ساعات کم مصرف، ۱۰ شب الی ۷ صبح : کیلوواتی ۶۵ کوروش
  • ساعات مصرف نرمال، ۷صبح الی ۵ عصر : کیلوواتی ۹۸ کوروش
  • ساعات اوج مصرف، ۵ عصر الی ۱۰ شب :‌ کیلواتی ۱.۳ کوروش
  • ۱۶ می تا ۱۵ سپتامبر
  • ساعات کم مصرف، ۱۱ شب الی ۹ صبح : کیلوواتی ۶۵ کوروش
  • ساعات مصرف نرمال، ۶ عصر الی ۱۱ شب : کیلوواتی ۹۸ کوروش
  • ساعات اوج مصرف، ۹ صبح الی ۶ عصر :‌ کیلواتی ۱.۳ کوروش

همچنین ۱۵ درصد تخفیف برای مشترکانی که زیر ۳۰۰ کیلووات در ماه مصرف می کنند در نظر گرفته شده است.