پیشنهاد ترک های قبرس بر راه حل دو کشوری زیر چتر اروپا

هر راه حلی در قبرس باید بر اساس برابری بین ما در حاکمیت باشد. در راه حل فدرال، این برابری وجود ندارد، پیشنهاد ما یک راه حل دو کشوری زیر چتر اتحادیه ی اروپا است

کنفرانسی با عنوان “کلام آخر در مورد قبرس” در آنکارا برگزار شد. به گزارش رادیو بایراک قبرس، نخست وزیر قبرس شمالی، ارسین تاتار ، در سخنرانی خود در این همایش دو روزه گفت که هیچ کس قادر به قطع پیوند ما با سرزمین مادری مان ترکیه نیست، محافل و افراد مختلفی که هنوز از راه حل فدرال حمایت می کنند با این استدلال که در سیستم حقوق ما ضمانت شده، با مردم ترک قبرس صادق نیستد. تاتار با تاکید بر اینکه ترک های قبرس بهیچ وجه به دنبال ماجراجویی و مشکلات جدید در این منطقه نیستند گفت که دیگران نباید با راه حل های ناعادلانه ما را فریب دهند، ما و طرف یونانی در گذشته شرکایی با حقوق مساوی بودیم و هر راه حلی در قبرس باید بر اساس برابری بین ما در حاکمیت باشد. در راه حل فدرال، این برابری وجود ندارد، پیشنهاد ما یک راه حل دو کشوری زیر چتر اتحادیه ی اروپا است