گام های نخست دولت قبرس شمالی در بازگشایی منطقه ی واروشای فاماگوستا

بر اساس خبر منتشره از طرف مرکز اطلاع رسانی دولت، شورای وزیران اقداماتی را برای باز کردن منطقه بسته ی ماراش در فاماگوستا آغاز کرده است. شورای وزیران تصمیم گرفت تا در گام نخست با تشکیل یک تیم از کارشناسان بین المللی، یک فهرست دقیق ازموجودی فعلی آن را تهیه کند. آقای کودرت اوزرسای، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، با اعلام تصمیم شورای وزیران اظهار داشت که زمان برداشتن قدم های مشخص در رابطه با شهر بسته و متروکه ی ماراش، فرا رسیده است. او گفت که در نخستین گام، یک تیم از کارشناسان بین المللی یک گزارش جامع و دقیق شامل وضعیت اموال منقول و غیر منقول بجای مانده، ارزیابی وضعیت زیرساخت ها و ملاحظات زیست محیطی این منطقه را به وزارت امور خارجه ارایه خواهند کرد. لازم به ذکر است که منطقه ی ماراش و پلاژ آن در فاماگوستا، قبل از تقسیم قبرس به دو بخش ترک و یونانی، یکی از پر طرفدارترین و شلوغ ترین مراکز توریستی قبرس بوده اما از سال ۱۹۷۴ تا بحال متروکه و در انتظار گشایش مجدد است